Fotografia

Fotografia pozornie utrwala daną chwilę naszej codzienności.

Posiada ona wszystkie emitowane wibracje osoby w chwili fotografowania i ma własność pewnego rodzaju przechowywania tej wibracji.

Fotografia staje się trwałym nośnikiem informacji o osobie, która na niej jest utrwalona.

Magnetyzm ciała zachowany na błonie fotograficznej zanika w momencie śmierci osoby.

Fotografia, jak również przedmiot należący do konkretnej osoby emanuje określone wibracje, które są wyczuwalne i pozwalają odsłonić wszystko to, co związane jest z tą osobą.